Szymon Szewczyk Artysta audiowizualny, scenograf, projektant. Interesują go relacje człowieka z jego materialnym i kulturowym otoczeniem oraz poszukiwanie nieoczywistych powiązań między z pozoru odległymi zjawiskami, teorie spiskowe, kreatywna prowizorka, tymczasowość, tanie materiały, DIY, nadmiar informacji, podejrzane naukowe teksty, głupie żarty, śmiertelna powaga, śmieci, imitacje, zakłócenia, błędy, zmyślone rytuały, oswojona egzotyka, wątpliwość w uporządkowaną wiedzę o świecie.

Audiovisual artist, stage designer, designer. He creates paintings, objects, collages and installations. He is interested in the relations of humans with their material and cultural environment and the search for unobvious connections between seemingly distant phenomena, conspiracy theories, creative improvisation, temporariness, cheap materials, DIY, excess of information, suspicious scientific texts, stupid jokes, deadly seriousness, garbage, imitations, disturbances, errors, imaginary rituals, domesticated exoticism, doubt in an ordered knowledge of the world.

instagram.com/szszewczyk

soundcloud.com/dmkhv

szymszewczyk@gmail.com

↓ portfolio PL
↓ portfolio EN